พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี Featured

Published in ลพบุรี
Written by  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ Be the first to comment!

พระปรางค์สามยอด  จ.ลพบุรี เป็นพระปรางค์ศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลพบุรี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ ซึ่งมีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรป 

พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี  ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกัน ปรางค์องค์กลางสูงประมาณ 21.5 เมตร เป็นศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ก่อด้วยศิลาแลงและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงามพระปรางค์สามยอดนี้เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเทวสถานโดยมีฐานศิวลึงค์ปรากฎอยู่ในองค์ปรางค์ทั้ง 3 องค์ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น 

ชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งในช่วงเทศกาลโต๊ะจีนลิง ที่จะจัดขึ้นในทุก ๆ ปี

มาที่พระปรางค์สามยอด เพื่อน ๆ จะได้พบเห็นฝูงลิงที่อาศัยอยู่แถวนั้น นามของพวกมันคือ "ลิงศาลพระกาฬ" มีจำนวนมากกว่า 500 ตัว ซึ่งลิงพวกนี้เป็นลิงที่อพยพมาจากเขาที่อยู่ติดกับเมืองลพบุรีแถวสวนสัตว์ลพบุรี เข้ามาอยู่บริเวณศาลพระกาฬตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่ มีบ่อน้ำและมีผู้คนนำอาหารมาเลี้ยงอยู่เป็นประจำลิงจึงอาศัยอยู่ที่ศาลพระกาฬแห่งนี้ต่อมาก็ขยายพันธุ์จนมีจำนวนมากอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ โดยชาวลพบุรีถือว่าลิงเป็นสัญลักษณ์ของทางจังหวัดเลยก็ว่าได้  สามารถซื้อกล้วยให้ัมันกินได้ แต่ระวังสิ่งของนิดนึงครับ เจ้าพวกลิงพวกนี้มือไวเป็นพิเศษ

ลิงศาลพระกาฬ

หากเพื่อน ๆ มาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรี แนะนำให้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระปรางค์สามยอดเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวท่านก่อน ได้มาชมศิลปะความสมัยงามของสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยา แล้วยังได้ชมลิงน้อยศาลพระกาฬกันอย่างใกล้ชิดอีก นับว่าคุ้มค่าครับ

เปิดบริการให้เข้าชม ระหว่างวันเวลา 06.00 - 18.00 น. เว้นวันจันทร์ - อังคาร 

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท         


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Facebook FanBox